Groton, Caledonia County, Vermont

228 Powder Spring Road, Groton, Vermont